Trang điểm

Mỹ phẩm Trang điểm Somang

Loại:
Lựa chọn:

Somang cosmetics được thành lập vào năm 1992.
Trong nhóm nghiên cứu hai của nó, một nhóm các nhà nghiên cứu chuyên dụng, có nhiều kinh nghiệm trong việc áp dụng vật liệu tự nhiên, có một số sản phẩm develped đó là những từ mới nhất trong công nghệ mỹ phẩm. 

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những lợi ích của các biện pháp dân gian kết hợp, phổ biến cho hàng ngàn năm, với đổi mới công nghệ sinh học mới nhất và thiết bị hiện đại nhất.

Vacosi