Đổi - Trả Do Sai Hoặc Thiếu Sản Phẩm

31/07/2015

  1. Khi nhận được sản phẩm khác so với mô tả trên website hoặc thiếu so với đơn hàng đã đặt, quý khách vui lòng phản hồi lại cho nuochoa4u.com trong vòng 48 giờ kể từ lúc đơn hàng giao tới.
  2. Trường hợp, quá thời hạn 48h hoặc đơn hàng đã có biên bản đồng kiểm giữa bên vận chuyển và quý khách, nuochoa4u.com sẽ không đồng ý gửi bù sản phẩm trong mọi điều kiện.

* Nuochoa4u sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi về hướng xử lý gởi lại sản phẩm trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu.

Đổi - Trả Do Sai Hoặc Thiếu Sản Phẩm

Vacosi