Cách sử dụng tính năng chat với Nuochoa4u

31/07/2015

Nuochoa4u hỗ trợ tư vấn trực tuyến ở website nuochoa4u.com

      * Thời gian hỗ trợ: Từ 9:00AM - 21:30PM các ngày trong tuần.

      * Vị trí hiển thị: khung hỗ trợ trực tuyến sẽ hiển thị ở góc phải màn hình của quý khách.

I/ Trường hợp sản phẩm có tư vấn trực tuyến, sẽ có khung "Chat với NuocHoa4U" hiển thị ở góc phải màn hình.

   Quý khách thực hiện theo các bước sau để đến với nhân viên hỗ trợ:

      1. Nhập tin nhắn và nhấn enter để bắt đầu trò chuyện: 

     2. Cuộc trò chuyện bắt đầu và quý khách có thể cung cấp nhu cầu cần hỗ trợ với nhân viên tư vấn:  

Chỉnh sửa thông tin cá nhân: 

   Quý khách có thể click cài đặt chọn thông tin cá nhân để chỉnh sửa lại thông tin liên hệ:

II/ Trường hợp tư vấn trực tuyến không online , sẽ có khung " Liên hệ với NuocHoa4U" hiển thị ở góc phải màn hình. 

   Trong trường hợp này quý khách vui lòng để lại thông tin liên lạc và lời nhắn. Tư vấn viên sẽ liên lạc trực tiếp qua số điện thoại của quý khách để hỗ trợ. Chân thành cảm ơn

Cách sử dụng tính năng chat với Nuochoa4u

Vacosi