Cách Đặt Nhiều Sản Phẩm Vào Cùng 1 Đơn Hàng?

31/07/2015

      Quý khách có thể đặt các sản phẩm khác nhau trong 1 giỏ hàng thành 1 đơn hàng, các sản phẩm trong giỏ hàng sẽ được đóng thành 1 kiện hàng và giao đến địa chỉ quý khách đã đăng ký. Cước phí đóng gói & giao hàng chỉ áp dụng 1 lần trên 1 đơn hàng. 

      Khi đã thao tác bỏ sản phẩm đầu tiên vào đơn hàng,  quý khách vui lòng thực hiện các bước sau để thêm các sản phẩm khác vào giỏ hàng: 

   1. Chọn  Tiếp tục mua hàng  hoặc click vào logo nuochoa4u.com  để trở về trang chủ

      2. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng bằng cách chọn thêm sản phẩm. 

*Qúa trình này có thể lặp lại cho đến khi quý khách hoàn tất việc bỏ tất cả các sản phẩm cần đặt mua vào giỏ hàng. 

Sau khi quý khách đã có đủ sản phẩm cần đặt trong giỏ hàng,

      3. Điều chỉnh số lượng và cập nhật giỏ hàng, nhập mã code khuyến mãi (nếu có).

         4. Bấm  HOÀN TẤT MUA HÀNG  và điền thông tin để bắt đầu đặt hàng, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay sau khi nhận được đơn đặt hàng.

Cách Đặt Nhiều Sản Phẩm Vào Cùng 1 Đơn Hàng?

Vacosi