Cách Nhận Biết Sản Phẩm Còn Hay Hết Hàng?

31/07/2015

      Quý khách có thể nhận biết sản phẩm còn hàng hay hết hàng tại Nuochoa4u, bằng cách truy cập vào thông tin chi tiết của sản phẩm và kiểm tra 2 trạng thái sau:

      - Sản phẩm còn hàng sẽ có dòng “Còn hàng” và nút  Mua 

      - Sản phẩm hết hàng sẽ có dòng “ Tạm Hết” và nút  Đặt hàng 

1/ Với sản phẩm còn hàng, quý khách vui lòng chọn nút  Mua  và thực hiện đặt hàng dựa theo Hướng dẫn đặt hàng và tìm kiếm sản phẩm.

2/ Với sản phẩm Tạm Hết, quý khách có thể chọn chức năng  Đặt hàng . Nuochoa4u sẽ gởi liên lạc thông báo đến quý khách ngay khi sản phẩm được nhập về kho.

Cách Nhận Biết Sản Phẩm Còn Hay Hết Hàng?

Cách Nhận Biết Sản Phẩm Còn Hay Hết Hàng?
Vacosi