Tôi Muốn Thêm/Bớt Sản Phẩm, Thay Đổi Địa Chỉ Giao Hàng?

31/07/2015

      Khi đã đặt hàng thành công, trong trường hợp cần chỉnh sửa cho đơn hàng, quý khách có thể liên hệ với Nuochoa4u Care bằng cách gọi vào hotline 0933.87.85.87 để thay đổi thông tin đơn hàng hoặc chờ cuộc gọi các nhận của tư vấn viên để thay đổi thông tin đơn hàng

Tôi Muốn Thêm/Bớt Sản Phẩm, Thay Đổi Địa Chỉ Giao Hàng?

Vacosi