Xác Nhận Đơn Hàng Với Nuochoa4u

31/07/2015

      Xác nhận đơn hàng là việc Nuochoa4u kiểm chứng lại các thông tin đơn hàng quý khách đã đặt. Việc làm này có tác dụng như một lời cam kết xác nhận đặt hàng từ quý khách và nuochoa4u.com có trách nhiệm thực hiện đơn hàng đó.   

      Với khách hàng đặt mua tại nuochoa4u.com, nuochoa4u.com sẽ thực hiện xác nhận đơn hàng qua điện thoại để thực hiện xác nhận các thông tin được cung cấp trong đơn hàng. Sau khi nhận được đồng ý của quý khách, Nuochoa4u sẽ lập tức tiến hành xử lý đơn hàng.

Xác Nhận Đơn Hàng Với Nuochoa4u

Vacosi