Hướng Dẫn Đổi - Trả Sản Phẩm

31/07/2015

I. Kiểm tra điều kiện đổi trả hàng

   Vui lòng chắc chắn rằng sản phẩm quý khách yêu cầu đổi (trả) thỏa mãn điều kiện đổi trả hàng của nuochoa4u.com tại chính sách đổi trả hàng hóa.

Một số điều kiện bắt buộc:

      - Sản phẩm không thuộc danh mục hạn chế đổi trả.

      - Không quá thời hạn bảo hành kể từ ngày xuất hóa đơn.

      - Không có dấu hiệu đã qua sử dụng, còn nguyên bao bì đóng gói, đầy đủ phụ kiện, tem hoặc phiếu bảo hành cùng quà tặng kèm theo (nếu có).                                      

II. Các bước thực hiện đổi - trả: 

   Liên lạc với hotline : 0933.87.85.87 để được hướng dẫn cách thức đổi trả. 

Hướng Dẫn Đổi - Trả Sản Phẩm

Vacosi