Trường Hợp Nào Thì Tôi Được Đổi Sản Phẩm?

31/07/2015

Nuochoa4u.com chỉ đổi sản phẩm trong trường hợp sản phẩm bị lỗi không phát sinh từ phía khách hàng, cụ thể gồm những trường hợp dưới đây:

      - Lỗi kỹ thuật của sản phẩm

      - Hàng hóa bị bể vỡ trước khi đến tay khách hàng

      - Giao sai sản phẩm

Nếu sản phẩm gặp những lỗi nêu trên, Nuochoa4u sẽ thực thi chính sách đổi sản phẩm, cụ thể:

      - Đổi sản phẩm mới 100%

      - Hoàn phí vận chuyển phát sinh (nếu có)

      - Hoàn tiền 100% nếu sản phẩm hoàn toàn hết hàng ở nuochoa4u

Vui lòng tham khảo thêm thông tin tại: Chính sách đổi/trả tại nuochoa4u

Trường Hợp Nào Thì Tôi Được Đổi Sản Phẩm?

Vacosi