Hủy đơn hàng?

31/07/2015

      Sau khi nhận được đơn hàng của quý khách Nuochoa4u sẽ liên lạc lại với quý khách để xác nhận lại đơn hàng trước khi chuyển hàng. Quý khách có thể thông báo Hủy đơn hàng trong khi nhận cuộc gọi. Hoặc cập nhật tình trạng qua hotline: 0933.87 85 85

      Xin cảm ơn quý khách

*Trường hợp không liên lạc được Nuochoa4u sẽ tạm hủy đơn hàng.

Hủy đơn hàng?

Vacosi