Trả - Hoàn Tiền Sản Phẩm Lỗi Sản Xuất

31/07/2015

 Trong trường hợp sản phẩm bị lỗi sản xuất, nuochoa4u sẽ hỗ trợ dựa vào thời gian quý khách phản hồi thông báo lỗi sản phẩm đến nuochoa4u cụ thể như sau:

I. Trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm nuochoa4u giao hàng thành công: nuochoa4u hỗ trợ đổi mới sản phẩm hoặc trả - hoàn tiền 100% bao gồm cả chi phí sản phẩm lẫn phí vận chuyển.

II. Trong vòng 7 - 30 ngày kể từ thời điểm nuochoa4u giao hàng thành công:

      * Đổi sản phẩm mới & hoàn phí vận chuyển (nếu phát sinh)

      * Hoặc trong trường hợp quý khách không còn nhu cầu sử dụng và có mong muốn trả sản phẩm, nuochoa4u sẽ thu phí xử lý 10% giá trị sản phẩm, tối thiểu 20,000 đồng. Quý khách có thể xem thông tin chi tiết tại: Trả - Hoàn Tiền Theo Mong Muốn Của Khách Hàng

      *Nuochoa4u.com sẽ có thông báo bằng điện thoại khi đã nhận được sản phẩm từ quý khách gởi về. 

Trả - Hoàn Tiền Sản Phẩm Lỗi Sản Xuất

Vacosi