Trả - Hoàn Tiền Sản Phẩm Lỗi Do Quá Trình Vận Chuyển

31/07/2015

I. Điều kiện trả sản phẩm:

Khi nhận được sản phẩm bị hư hại do quá trình vận chuyển, quý khách cần phản hồi lại cho Nuochoa4u.com trong vòng 48 giờ kể từ lúc đơn hàng giao tới. Trường hợp, nếu đã có biên bản đồng kiểm giữa bên vận chuyển và khách hàng, Nuochoa4u.com sẽ không đồng ý đổi - trả sản phẩm trong mọi điều kiện.

      - Nếu quý khách vẫn có nhu cầu với sản phẩm, Nuochoa4u.com sẽ hỗ trợ xử lý theo trường hợp: đổi sản phẩm.

      - Nếu khách hàng không còn nhu cầu với sản phẩm, Nuochoa4u.com hỗ trợ hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm.

II. Phương thức hoàn tiền & Phí xử lý:

      - Quý khách sẽ không bị tính bất kỳ một loại phí nào khi thực hiện giao dịch này, cả phí vận chuyển gửi về cho Nuochoa4u.com.

      - Phương thức hoàn tiền: Nuochoa4u.com tiến hành hoàn tiền theo phương thức chuyển khoản sau khi nhận được sản phẩm trả về của Khách hàng. Vui lòng tham khảo thêm Thời gian hoàn tiền.

Trả - Hoàn Tiền Sản Phẩm Lỗi Do Quá Trình Vận Chuyển

Vacosi