Nuochoa4u Hoàn Tiền Trong Bao Lâu?

31/07/2015

      Nuochoa4u sẽ tiến hành hoàn tiền đến quý khách ngay sau khi quy trình kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm đổi/trả hoàn tất. Quy trình này có thể cần khoảng 5 ngày làm việc. Thông tin về thời gian hoàn tiền cụ thể cho từng trường hợp đổi/trả sẽ được cập nhật đến quý khách bằng điện thoại trước khi chuyển khoản

      Qúy khách có thể lựa chọn 1 trong những phương thức hoàn tiền sau:

hoàn tiền

      Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo chi tiết hơn ở chính sách đổi trả hàng hóa của Nuochoa4u.com

Nuochoa4u Hoàn Tiền Trong Bao Lâu?

Vacosi