Nuochoa4u Có Liên Hệ Trước Khi Giao Hàng Không?

31/07/2015

      * Tư vấn viên của Nuochoa4u hoặc Đối tác giao hàng của Nuochoa4u sẽ liên hệ trực tiếp với quý khách trước khi giao hàng khoảng 10 - 15 phút.

      * Trong trường hợp nỗ lực giao hàng trong ngày chưa thành công, Nuochoa4u sẽ gởi thông báo đến quý khách qua điện thoại và hẹn giờ giao dịch tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn quý khách.

 

Nuochoa4u Có Liên Hệ Trước Khi Giao Hàng Không?

Vacosi